אני מאמינה שכשנכיר ונקבל את עצמנו ואת השונות בינינו לבין האחר, כשנבין את "השפות" השונות בהן א.נשים "מדברים" (יש בסך הכל שתיים בסיסיות*) נהיה במיטבנו.
אני מאמינה שאז הבית, הארגון, הקהילה, העולם יהיה מקום טוב יותר.

כולנו פה בשביל לצמוח, להתפתח, לבטא את המתנה היחודית שהבאנו לעולם ולחוות סיפוק, הצלחה והנאה.
זה הטבע שלנו, של המוח שלנו.
ישנן תפיסות שמתייחסות אל התהליכים הקוגניטיביים, המנטליים, הרגשיים כאילו הם מתרחשים
במוח בלבד, במנותק מהגוף. מחקרים רבים וניסיוני בעבודה עם א.נשים מוכיחים כי תנועת הגוף היא זו שמאפשרת לתהליכים לקרות. ללא תנועה – חשיבה, למידה, תקשורת ותפקוד מיטבי לא יתרחשו במלואם.

כשאדם, משפחה, ארגון מאתרים ומשחררים חסמים מעכבים, מכירים את שילוב "השפות" האישי של עצמם ושל האחר.ים, נמצאים בתנועה פיזית ופנימית – תהליכי שינוי והתפתחות מתרחשים

ואז… כמו קסם, דברים פשוט קורים מעצמם.

אני פה בשביל לסייע לאתר, לשחרר, להניע, להעיר כוחות רדומים, להתחבר לחוזקות, לבטא, לתפקד באופן מלא, לממש ולהנות. לנוע קדימה בסיפוק ובתחושת הצלחה.

* לוגית והוליסטית הן שתי השפות בהן המוח "מדבר". מוזמנים לקרוא עליהן כאן